A. Thương Hiệu


Trust Thương hiệu là tên, thiết kế, biểu trưng, ký hiệu hay bất cứ dấu hiệu khác dùng để phân biệt hàng hóa hay dịch vụ của một nhà sản xuất hay cung cấp này với hàng hóa hay dịch vụ của các nhà sản xuất hay cung cấp khác.

Các vấn đề của thương hiệu:

* Thuộc tính thương hiệu (Brand Attributes): Bao gồm các yếu tố về màu sắc, tên gọi, logo hay những tính năng dùng để nhận biết một thương hiệu.

* Tính chất thương hiệu (Brand Essence): Đại diện cho tính chất thương hiệu là câu khẩu ngữ slogan. Nó chính là hình hài của lời hứa.

* Nhận diện thương hiệu (Brand Awareness): Có 3 mức nhận diện thương hiệu là thường trực trong suy nghĩ, không cần nhắc mà nhớ và nhắc để nhớ.

* Các bước xây dựng thương hiệu: Để xây dựng thương hiệu thành công, khuyến nghị bạn lên tuân thủ 5 bước sau:

- Tạo giá trị nền tảng thương hiệu
- Định vị thương hiệu
- Xây dựng chiến lược thương hiệu
- Thực hiện chiến dịch truyền thông
- Đo lường và hiệu chỉnh

* Đăng ký và bảo hộ thương hiệu

Đăng ký để thương hiệu được bảo vệ theo luật, tránh sự xâm phạm của các nhà sản xuất hay cung cấp khác đối với thương hiệu. Đăng ký thương hiệu còn tạo ra sự an tâm cho khách hàng đối với hàng hóa hay dịch vụ được sản xuất hay cung cấp – Tạo sự trung thành đối với thương hiệu.

Mức độ thỏa mãn khách hàng xây dựng lên mức tín nhiệm của khách hàng đối với thương hiệu, thương hiệu mang lại lợi ích cho người sử dụng bao gồm lợi ích lượng tính, lợi ích cảm tính hay lợi ích cảm xúc sẽ được khách hàng đặt niềm tin.


B. Thương Hiệu Số


Thương hiệu số là kỹ thuật thương hiệu tạo thành nhờ kết hợp internet và tiếp thị số nhằm phát triển thương hiệu thông qua các khu vực số như các quan hệ dựa trên internet, các ứng dụng dựa trên thiết bị hay nội dung phương tiện.

1. Môi trường thương hiệu số: Internet, thiết bị, TV, Radio, ...

2. Đặc tính thương hiệu số: Khách hàng sẽ giao tiếp với hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua các thiết bị hơn là trực tiếp với con người.

3. Tri thức thương hiệu số: Những tiêu chí sẽ đưa vào đầu óc khách hàng giúp khách hàng suy nghĩ hoặc nhận biết ra hàng hóa hoặc dịch vụ.

4. Tác động của thương hiệu số: Thương hiệu số có thể tác động đến những giá trị như lòng nhân từ, tính lương thiện, phẩm chất trong sáng, năng lực và khả năng dự đoán của khách hàng.

5. Các giá trị hỗ trợ thương hiệu số: Khi làm thương hiệu số, bạn có thể sử dụng những giá trị khác là thương hiệu để hỗ trợ cho thương hiệu trên môi trường số như địa chỉ website, tài khoản ứng dụng, địa chỉ mạng xã hội, ...

6. Mắt xích thương hiệu số: Sử dụng mắt xích thương hiệu để nâng cao giá trị thương hiệu thông qua giỏ thương hiệu hoặc chủng loại thương hiệu.

7. Giá trị cốt lõi của thương hiệu số hay các giá trị nền tảng của thương hiệu như logo, slogan, personality, discrimination, ... dựa trên chúng để phát triển thương hiệu số.

8. Thương hiệu số và các biểu hiện thương hiệu số: Các biểu hiện thương hiệu số để tạo ra nhiều người mua.

9. Quảng bá thương hiệu số: Quảng bá thương hiệu nhằm tiếp cận nhiều hơn khách hàng mục tiêu cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Trên internet có không dưới vài chục thủ thuật quảng bá thương hiệu số miễn phí hoặc gần như miễn phí mà bạn có thể sử dụng.

10. Duy trì và phát triển thương hiệu số: Tiến trình về thương hiệu là một tiến trình liên tục, chỉ khi bạn thấu hiểu được những giá trị đích thực thuyết phục và khiến khách hàng lựa chọn mới làm thương hiệu tiến xa hơn.

11. Tín nhiệm toàn cầu và thương hiệu địa phương: Tín nhiệm toàn cầu tạo cơ hội cho các khu vực nhỏ tận dụng các lợi thế sẵn có để thực hiện kinh doanh.

12. Đổi mới thương hiệu số: Đổi mới chiến lược và kinh nghiệm thương hiệu số để thúc đẩy khách hàng tiếp tục hành động và duy trì tăng trưởng.