Thiết Kế Web Theo Yêu Cầu

Đáp ứng các nhu cầu độc đáo, riêng, cá biệt và cụ thể của khách hàng, DOTE cung cấp gói dịch vụ thiết kế web theo yêu cầu. Đây là gói dịch vụ thiết kế web dành cho các khách hàng có hiểu biết cao về kỹ thuật thiết kế hoặc thị trường kinh doanh, các yêu cầu, đề xuất và đòi hỏi của khách hàng trong thiết kế sẽ là điều kiện tiên quyết hàng đầu để thực hiện công việc thiết kế.

Giao diện mẫu dùng cho việc thiết kế trang web sẽ do khách hàng tự tìm kiếm, chọn lựa, quyết định và cung cấp cho DOTE, khách hàng cũng có thể lựa chọn, đề xuất công nghệ và ngôn ngữ khác với công nghệ và ngôn ngữ mà DOTE thường dùng để DOTE thực hiện việc thiết kế trang web.

Với gói dịch vụ này, khách hàng tùy chọn đặt hàng thiết kế trọn gói cho toàn bộ trang web hoặc thực hiện đặt thiết kế cho một hoặc một vài nội dung chức năng của trang web. Công việc thiết kế cũng có thể được thực hiện tại địa chỉ của khách hàng nếu khách hàng có khả năng bố trí không gian làm việc và các phương tiện phù hợp để nhân viên của DOTE có thể thực hiện việc thiết kế trang web tại địa chỉ do khách hàng đề xuất.

Chi phí thiết kế và chi tiết các chức năng cụ thể của trang web sẽ do DOTE và khách hàng thỏa thuận khi thương thảo thực hiện hợp đồng thiết kế.

Các dịch vụ tương tự
  1. Thiết kế website 1000k
  2. Thiết kế website cao cấp
  3. Thiết kế website giá rẻ
  4. Thiết kế web khuyến mại trực tuyến
  5. Website tổ chức phi lợi nhuận