Nâng Cấp WebsiteNâng cấp website là bổ xung ứng dụng cho website sẵn có, cập nhật những cái mới nhưng không làm mất đi giá trị cốt lõi của website cũ cũng không loại trừ việc thay đổi toàn bộ website cũ, nâng cấp có thể được thực hiện bằng cách thay thế thiết kế website cũ bằng công nghệ mới nhất, đổi mới sáng tạo toàn diện nội dung website cũ, hoặc kết hợp cả hai, những website được nâng cấp là những website chứng tỏ được quyền lực, những giới hạn của thị trường cũng không ngăn cản được sự lớn mạnh của nó, có nhiều lý do cần nâng cấp website, tất cả đều nhằm mục đích giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, dưới đây là 8 cơ hội chính:
 1. Nâng cấp website để tạo tiền đề cho cải tiến cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 2. Nâng cấp website để doanh nghiệp chiếm lĩnh thêm thị trường (thông qua tiếp thị, cung cấp thông tin, thu hút thêm người dùng, ...)
 3. Do đối thủ cạnh tranh, các công ty tương tự trong ngành kinh doanh đã nâng cấp website, đang có khả năng tạo ra khác biệt.
 4. Nâng cấp website để đáp ứng các nhu cầu, thị hiếu mới của khách hàng.
 5. Do các công ty thay đổi, phát triển cần thay đổi website cho phù hợp với tình hình cấu trúc thị trường mới.
 6. Do thay đổi, nâng cấp của công nghệ (công nghệ thiết kế, công nghệ hiển thị, công nghệ xử lý, ...) và thị trường kinh doanh.
 7. Nâng cấp website để làm giàu thêm truyền thống gắn kết với đối tác, các bạn hàng, tạo trải nghiệm mới cho người dùng.
 8. Do chính phủ thay đổi, ban hành các chính sách mới ảnh hưởng đến ngành kinh doanh.
Các chủ sở hữu website khi cần nâng cấp website có thể liên hệ với bộ phận tư vấn của DOTE để thấy được sự cần thiết thật sự của mình và sở hữu 1 website mới như mong đợi.

Các dịch vụ tương tự
 1. Thiết kế website tối giản
 2. Thiết kế web 3 lớp
 3. Thiết kế web cá nhân
 4. Thiết kế web microformats
 5. Thiết kế website nghệ thuật