Cổng Thông Tin Điện Tử

Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập thông tin tập trung trên mạng internet, nó liên kết, tích hợp thông tin từ các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng để người sử dụng có thể cá nhân hóa hiển thị, sử dụng và khai thác.

Một cách thông thường, cổng thông tin điện tử có thể được chia ra làm 4 loại:
  1. + Cổng thông tin điện tử công cộng: Dùng để lưu trữ thông tin từ nhiều nguồn, nhiều ứng dụng và nhiều người, điển hình của loại này là các trang tìm kiếm Yahoo, Bing, ...
  2. + Công thông tin điện tử doanh nghiệp: Được xây dựng trên cơ sở liên kết, tích hợp thông tin từ các thành viên doanh nghiệp ví dụ như trang web của các hiệp hội doanh nghiệp, các cổng thông tin đầu tư, ...
  3. + Cổng giao dịch điện tử: Nơi trưng bày sản phẩm, dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp khác nhau chẳng hạn như ebay.com, rakuten.com, ...
  4. + Cổng thông tin điện tử chuyên biệt: Đây là loại cổng thông tin cung cấp thông tin trong các lĩnh vực riêng biệt như trang web của các cơ quan thuộc Chính phủ, các báo, các đài, các cơ quan truyền thông, ...

Các Mẫu Giao Diện

  Xem ảnh lớn

Mẫu web cổng thông tin điện tử 1
Xem ảnh lớn

Mẫu web cổng thông tin điện tử 2
Xem ảnh lớn

Mẫu web cổng thông tin điện tử 3
Xem ảnh lớn

Mẫu web cổng thông tin điện tử 4
 

Các Chức Năng Chính

Có nhiều loại cổng thông tin điện tử khác nhau nhưng về cơ bản tất cả các cổng thông tin điện tử đảm bảo có 7 chức năng sau để phân biệt với các loại khác như website tin tức tổng hợp, ứng dụng quản trị nội dung hay ứng dụng chạy trên nền tảng web.

1. Khả năng cá nhân hóa
2. Tích hợp nhiều loại thông tin khác nhau
3. Xuất bản thông tin theo các phương thức thích hợp
4. Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin
5. Đăng nhập một lần
6. Quản trị portal
7. Quản trị người dùng

Đối với các cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước còn cần phải có các mục như quy định trong Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.