Bạn có thể sử dụng Session để thực hiện Mua Hàng
 
facebook  google plus  linkedin  twitter