Chính Sách Bảo Hành


1. Phạm vi và Điều khoản bảo hành

1.1 Phạm vi bảo hành

Chính sách bảo hành được áp dụng vĩnh viễn cho tất cả các website do DOTE thiết kế, sau đây gọi là sản phẩm.

1.2 Điều khoản bảo hành

Bảo hành tất cả các lỗi liên quan đến môi trường ứng dụng và nền tảng kỹ thuật nằm trong giới hạn đã cảnh báo.

Bảo hành tất cả các chức năng đã có hoặc đã xây dựng của sản phẩm.

Trong phạm vi của bảo hành không bao gồm việc thiết kế lại giao diện cũ, xây dựng các chức năng chưa có của sản phẩm, bảo hành các lỗi phát sinh không phải do nguyên nhân của tự thân sản phẩm như lỗi do sử dụng không đúng phương pháp, lỗi server, lỗi do sự cố tự nhiên (thiên tai, hỏa hoạn, sét đánh, ...)

DOTE sẵn sàng đưa ra các tư vấn hợp lý, kịp thời hỗ trợ khách hàng khi có các sự cố phát sinh trong quá trình quản trị và sử dụng sản phẩm.

1.3 Thời gian bảo hành

Bảo hành trọn vòng đời sản phẩm dựa trên nền tảng .Net Framework kể từ ngày bàn giao sản phẩm hoặc kể từ ngày website được xuất bản lên mạng internet. Điều này có nghĩa là thời gian bảo hành website bằng với thời gian của vòng đời phiên bản .Net Framework mà website được thiết kế dựa trên.

2. Xử lý sự cố trong phạm vi bảo hành


Bất cứ khi nào xảy ra sự cố sản phẩm hoạt động không đúng do các lỗi kỹ thuật thuộc phạm vi bảo hành, DOTE sẽ tiến hành bảo hành sản phẩm và phục hồi hiện trạng hoạt động ổn định gần nhất trong vòng 48 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo có sự cố xẩy ra đổi với sản phẩm trong các điều kiện sau:

- Quý khách hàng thực hiện đúng các hướng dẫn, các tư vấn về quản trị, sử dụng và bảo vệ sản phẩm như đã quy định.
- Quý khách hàng thực hiện đúng quy trình tác nghiệp của sản phẩm, đồng thời chưa có bất kỳ dấu hiệu tự ý can thiệp vào các hạng mục kỹ thuật của sản phẩm.

Trường hợp xảy ra các sự cố nằm ngoài phạm vi bảo hành do lỗi quản trị, lỗi sử dụng và các nguyên nhân khác từ phía khách hàng bao gồm cả các nguyên nhân do bên thứ ba gây ra cho khách hàng. DOTE sẽ tư vấn kịp thời các phương án khắc phục và hỗ trợ phục hồi trong thời gian sớm nhất có thể với mức chi phí dành cho nhóm khách hàng của mình.

© 2017 DOTE. Tất cả quyền được bảo lưu.