Chính Sách Bảo Hành


1. Phạm vi và Điều khoản bảo hành

1.1 Phạm vi bảo hành

Chính sách bảo hành được áp dụng vĩnh viễn cho tất cả các website do DOTE thiết kế, sau đây gọi là sản phẩm.

1.2 Điều khoản bảo hành

Bảo hành tất cả các lỗi liên quan đến môi trường ứng dụng và nền tảng kỹ thuật nằm trong giới hạn đã cảnh báo.

Bảo hành tất cả các chức năng đã có hoặc đã xây dựng của sản phẩm.

Trong phạm vi của bảo hành không bao gồm thiết kế lại giao diện cũ, xây dựng các chức năng chưa có của sản phẩm, bảo hành các lỗi phát sinh không phải do nguyên nhân của tự thân sản phẩm như lỗi do sử dụng không đúng phương pháp, lỗi server, lỗi do sự cố tự nhiên (thiên tai, hỏa hoạn, sét đánh, ...)

DOTE sẵn sàng đưa ra các tư vấn hợp lý và kịp thời hỗ trợ khách hàng khi có các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng và quản trị sản phẩm.

1.3 Thời gian bảo hành

Bảo hành sản phẩm dựa trên vòng đời nền tảng .Net Framework của sản phẩm kể từ ngày ký biên bản bàn giao website hoặc kể từ ngày website được xuất bản trên mạng internet. Điều này có nghĩa là thời gian bảo hành sản phẩm bằng với thời gian của vòng đời phiên bản .Net Framework mà sản phẩm được thiết kế dựa trên. Thời gian bảo hành sản phẩm chấm dứt khi phiên bản .Net Framework của sản phẩm không còn được hỗ trợ sử dụng nữa.

2. Xử lý sự cố trong phạm vi bảo hành


Bất cứ khi nào xảy ra sự cố sản phẩm hoạt động không đúng do các lỗi kỹ thuật thuộc phạm vi bảo hành, DOTE sẽ tiến hành bảo hành sản phẩm và phục hồi hiện trạng hoạt động ổn định gần nhất trong vòng 48 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo có sự cố xẩy ra đổi với sản phẩm trong các điều kiện sau:

- Người sử dụng thực hiện đúng các hướng dẫn, các chỉ dẫn về sử dụng, quản trị và bảo vệ sản phẩm như đã quy định.
- Người sử dụng thực hiện đúng quy trình tác nghiệp của sản phẩm, đồng thời chưa có bất kỳ dấu hiệu tự ý can thiệp vào các hạng mục kỹ thuật của sản phẩm như tự ý sửa đổi hoặc xóa bỏ mã chương trình, tự ý thay đổi trang hoặc các điều khiển trên trang, hoặc tự ý sửa đổi hoặc xóa bỏ cấu trúc của sản phẩm không theo chỉ dẫn quản trị.

Trường hợp xảy ra các sự cố nằm ngoài phạm vi bảo hành do lỗi sử dụng, lỗi quản trị và các nguyên nhân khác từ phía người sử dụng bao gồm cả các nguyên nhân do bên thứ ba gây ra cho người sử dụng. DOTE sẽ tư vấn kịp thời các phương án khắc phục và hỗ trợ phục hồi hiện trạng hoạt động ổn định của sản phẩm trong thời gian sớm nhất có thể với mức chi phí dành cho nhóm khách hàng của mình.

© 2018 DOTE. Tất cả quyền được bảo lưu.